Over herders en arme schapen

Zou Stef Bos dit lied speciaal geschreven hebben voor ‘Wezenzondag’? Het zou zomaar kunnen. Hoe dan ook doet het me eraan denken. Het lied is ook een prachtige aanleiding voor reflectie op het pastoraat. Daar steekt telkens het beeld de kop op van de predikant als herder en de gemeente als kudde. Maar klopt dat wel en is het beeld eigenlijk wel zo handig?

Reflectie

De afgelopen weken heb ik me geregeld afgevraagd wat pastoraat nu eigenlijk is en waar het nu op aankomt. Wanneer ben je een goede pastor en wanneer bak je er niets van? En misschien belangrijker, hoe geef je daar invulling aan in crisistijd? Eigenlijk heb ik een hekel aan de metafoor van de herder met zijn schapen. We zijn immers allemaal mensen en in die metafoor wordt er één persoon wel heel belangrijk en de rest wordt een kudde van blatende dieren, die al mekkerend slechts in staat zijn om hun herder te volgen. Ik hoop dus echt oprecht dat je me meer ziet als gelijke. Ik laat de keus aan jou of ik daarmee één van de schapen ben of dat we elkaar maar gewoon zien als mensen die in staat zijn op gelijkwaardige voet met elkaar om te gaan.

Natuurlijk moet een pastor oog hebben voor individuele problemen. Een herder moet alleen ook uitkijken dat hij door de schapen de kudde niet meer ziet. In tijden van geloofstwijfel, individuele levensvragen of rouwverwerking is het zinvol er te zijn, juist in deze tijd. Gelukkig komt het daar in de meeste tijd niet op aan. De meeste mensen redden het ook prima zonder pastorale zorg. Kijk maar eens naar al die mensen die de kerk al lang de rug toe hebben gekeerd. Het vergaat hen niet heel veel slechter dan de meeste anderen. Zou het niet zinvoller zijn om bezig te zijn met de opbouw van de gemeente als geheel en overzicht te bewaren?

Verweesde kudde

Maar nu even terug naar dat lied van Stef Bos. Die kudde die alleen achterblijft. Het past bij het beeld van ‘Wezenzondag’. Een verweesde kudde zonder herder doolt daar rond. Als ik me niet vergis, is het lied ook een aanklacht tegen het gedrag van die kudde. Schaapachtig ontbreekt het aan initiatief en missen ze elke vorm van leiding. In psychologische termen wordt dat ook wel ‘aangeleerde hulpeloosheid’ genoemd. De boodschap van ‘Wezenzondag’ is: “Staar niet naar boven! Zoek het initiatief niet te veel buiten jezelf. Kom in actie en in beweging.”

Met Pinksteren schenkt de Geest ons dit inzicht:  “De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (Deuteronomium 30: 11-14).
De Geest van hierboven leert ons niet zozeer geloven, maar maakt ons bovenal enthousiast om in de voetsporen te treden van Jezus. Hij was een bevrijder die ons leerde leven met verantwoordelijkheid als vrije mensen.

Stuur een bericht

Neem contact met me op

Heb je een vraag, een opmerking of een suggestie? Laat het me gerust weten!

Geloofswoorden.nl is een initiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Dat is een hele mond vol. Wat mij betreft tutoyeren we elkaar en heet ik dus gewoon Dirk-Jan. Zoek je contact met me? Vul het formulier hiernaast in, volg me op Facebook of Instagram, stuur een Whatsapp-bericht of bel me op. Kies het communicatiemiddel dat bij je past.

Copyright 2020 ds. D.J. Bierenbroodspot ©
All Rights Reserved