Kerst: Het licht komt naar ons toe

Kinderen zijn vaak bang in het donker. Zeker op vakantie als de geluiden in de nacht anders zijn, is het duister angstaanjagend. Spookhuizen staan nooit in het felle licht. Hooguit is er het flitsen als van een bliksemschicht. In het donker voelen we ons onzeker, daar gebeuren ook de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

We hebben licht nodig om goed waar te kunnen nemen. Licht is een prachtige metafoor voor wijsheid, kennis en inzicht. Gerechtigheid is daar waar zaken aan het licht worden gebracht. We hebben het dus niet zomaar over het licht. Licht stelt iets present.

“Licht” is het eerste scheppingswoord van de Eeuwige. Zijn uitroep: “Licht” maakte in onze wereld een verschil van dag en nacht. Met de komst van het licht, was er ineens tijd. Konden avonden en morgens geteld worden. Er klinkt in de Bijbel een prachtig refrein: “Het was avond geweest en het was morgen geweest…” Telkens komt het licht voort uit de duisternis. Hoe mooi en hoe wezenlijk is dat gegeven?

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1). Wat zou dat Woord dan in essentie zijn? Ik denk dat het ‘Licht’ moet zijn. Van alle woorden die als eerste konden klinken, was ‘licht’ het uitverkoren woord. Het is de maatslag van ons leven. Het brengt ons terug naar dat eerste begin van “In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1).  Dat brengt ons terug naar dat eerste scheppingswoord.

Met Kerst vieren we dat het licht naar ons toe komt. Opnieuw, want dat licht was al eens over de wereld uitgeroepen. Nu dat Licht opnieuw in de wereld komt, zijn wij geroepen. Wij zijn geroepen om ruimte te maken voor dat licht. Dat wat er van meet af aan was, moet nu openbaar gemaakt worden aan heel de wereld.

Niet langer zal de duisternis ons in haar greep houden als we werkelijk in het licht willen leven. We leven in dat licht als we ons willen laten onderwijzen door dat Woord, dat door de Eeuwige aan ons is gegeven. Als we zelf woorden zullen spreken die scheppingskracht in zich hebben. Met woorden beschrijven we niet alleen. Woorden creëren de wereld om ons heen. In de taal van de media heet dat ‘framing’.

Met woorden stellen we zaken in een zeker licht. Met woorden zijn we in staat om feiten af te zwakken of juist wat aan te dikken. Het zijn woorden waarmee onze leiders anderen een podium kunnen geven of van hun sokkel omver kunnen stoten. Dat woord van het begin, schept ons vandaag een nieuwe toekomst. Dat woord roept ons opnieuw op, om de bedoeling van deze schepping serieus te nemen.

Met Kerst vieren we dat het Licht naar de wereld komt. Dat Licht wijst ons de richting. In dat Licht worden wij onderwezen om voluit en waarachtig mens te zijn. Er is geen handboek. Wel zijn er van den beginne verhalen, profetieën en bovenal Goddelijk onderricht om verantwoordelijk met elkaar en deze schepping om te gaan. In de geschiedenis, dat verbond tussen God en mensen, is een nieuwe toegang ontstaan. Door Jezus Christus mogen ook wij delen in dat oude verbond. Het is een uitnodiging om deze schepping te bezien in een ander licht.

Dat licht schittert ons vanuit de hemel tegemoet. Leert ons de verwondering opnieuw. En wij koesteren het Woord en bewaren dat in ons hart. Dat Woord wijst ons als een Licht de weg om deze schepping heel te maken. Zo wandelen wij met Hem in het Licht, tot alles is voltooid en wij zijn bevrijd van de duisternis.

Stuur een bericht

Neem contact met me op

Heb je een vraag, een opmerking of een suggestie? Laat het me gerust weten!

Geloofswoorden.nl is een initiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Dat is een hele mond vol. Wat mij betreft tutoyeren we elkaar en heet ik dus gewoon Dirk-Jan. Zoek je contact met me? Vul het formulier hiernaast in, volg me op Facebook of Instagram, stuur een Whatsapp-bericht of bel me op. Kies het communicatiemiddel dat bij je past.

Copyright 2020 ds. D.J. Bierenbroodspot ©
All Rights Reserved