Darwindag

Vandaag is de verjaardag van Charles Darwin. 12 Februari is het daarom internationale Darwindag. Laten we dat als kerk ook maar eens een keertje meevieren. Misschien klinkt dat een beetje vreemd in de oren. Nog altijd zijn er heel veel mensen die denken dat de kerk moeite heeft met zijn hele evolutietheorie. Maar wie dat denkt heeft van twee dingen niet veel begrepen. Ten eerste van de evolutietheorie niet. Ten tweede van de Bijbel niet.

Geloof en evolutiepsychologie

Het zal in september 2007 geweest zijn. Toen was ik tutor (wetenschappelijk docent) van het tweede jaar bij de studie psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het jaar begon met het vak evolutiepsychologie. Als mijn studenten er lucht van kregen dat ik ook nog theologie studeerde én dit vak begeleidde ontstonden er gesprekken. Dat kon toch niet? En geloven én dit vak. Met een beroep op de wetenschap werd de Bijbel naar het rijk der fabelen verbannen.

Wat is de vraag?

Natuurlijk kan Genesis geen sluitend bewijs zijn voor het ontstaan van de wereld. Ik denk ook niet dat dit de bedoeling van de schrijvers is geweest. Schuif overigens ook Darwin niet de theorie van de oerknal in zijn schoenen. De geestelijk vader van die theorie was de priester Georges Lemaître. Maar terug naar Charles Darwin en Genesis. Beide leveren een prachtig antwoord, maar op twee heel verschillende vragen. Misschien hebben ze wel een gemeenschappelijk vertrekpunt. Dat vertrekpunt is de verwondering. De schrijvers van Genesis moeten zich hebben verwonderd over de schoonheid van de schepping. Ook Darwin moet dat hebben gedaan. Alleen lees ik Genesis als het antwoord op de vraag welke plaats de mens in de schepping in mag nemen. De evolutietheorie versta ik als een antwoord op de vraag hoe er zoveel verscheidenheid en diversiteit kan bestaan.

Naast elkaar

Evolutietheorie en schepping gaan op die manier naar mijn idee makkelijk hand-in-hand. Zelfs de oerknal is geen tegenspraak van de Bijbel. De eerste vraag van Genesis is: “Mens, waar ben je?” Dat is een vraag naar verantwoordelijkheid. In de kerk leren we dat wij in elk geval niet de oorsprong zelf zijn van hemel en aarde. Dat alles wat leeft niet door ons gecreëerd is. Dat schept verantwoordelijkheid. Internationale Darwindag is dus ook voor de kerk van wezenlijk belang. Het is een uitnodiging om te kijken door de ogen van Darwin.

Prachtige harmonie

Hoe is het mogelijk dat er zoveel variatie is en dat al die soorten klaarblijkelijk één gemeenschappelijke voorouder kennen? Dat moet ontzag inboezemen. De natuur is uitermate sterk, maar kent ook een wankel evenwicht. Of misschien beter gezegd: de natuur kent een prachtige harmonie. En onze plaats in dat geheel? De evolutietheorie is eerder een onderstreping van die vraag, dan dat het die vraag ontkent. Internationale Darwindag is een dag om je te verwonderen over al het leven op aarde en te genieten van al dat schitterende schoons. En het is een dag die ons uitdaagt om ons aan te passen aan de natuur. Want de soort die het beste is aangepast, zal uiteindelijk overleven.

Stuur een bericht

Neem contact met me op

Heb je een vraag, een opmerking of een suggestie? Laat het me gerust weten!

Geloofswoorden.nl is een initiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Dat is een hele mond vol. Wat mij betreft tutoyeren we elkaar en heet ik dus gewoon Dirk-Jan. Zoek je contact met me? Vul het formulier hiernaast in, volg me op Facebook of Instagram, stuur een Whatsapp-bericht of bel me op. Kies het communicatiemiddel dat bij je past.

Copyright 2020 ds. D.J. Bierenbroodspot ©
All Rights Reserved