Boos

De afgelopen week heb ik heel wat boze mensen gesproken. Telkens dook het volgende liedje in alle toonaarden op: ‘Staphorst bedankt, Staphorst bedankt, Staphorst Staphorst Staphorst bedankt!’ En daarmee werd een orthodox Overijssels dorp de kop van Jut. De verwijten zijn talloos. Zo wordt er met twee maten gemeten, is er één rotte appel die het voor anderen verpest en zijn het altijd weer die refo’s die wereldvreemd zijn. Heel wat collega’s riepen in hun boosheid op om solidair te zijn met alle ondernemers in de culturele sector. Want waar de één verkondigt wel in de wereld te zijn, maar niet van de wereld, wil de ánder juist zwak zijn onder de zwakken om hen te winnen (I Kor 9:22).

Wijzen

Laat het duidelijk zijn. De Hersteld Hervormde Kerk is bepaald niet mijn club. Het staat buiten kijf dat ik er als dominee niet eens welkom zou zijn. Het neemt niet weg dat het wel om een kerk gaat. Misschien niet mijn kerk, maar er komen wel mensen samen die net als ik zoeken naar richting, houvast en hoop. Voor de niet-kerkelijke wereld is Staphorst het openluchtmuseum van christelijk Nederland. We konden er haast op wachten dat er journalisten op zondag een kijkje wilden gaan nemen. Je vindt er gemakkelijk sensatie, want je weet dat iedereen zal roepen: “Dit is toch niet meer van deze tijd!” Ik heb deze week heel wat mensen gesproken die zich plaatsvervangend schaamden voor Staphorst en het nieuws vol ongeloof aanschouwden. Toch vind ik het te gemakkelijk om te wijzen naar zwarte pakken met de Statenbijbel onder de arm en klederdracht aan hun zij.

Verdeeld

Natuurlijk kunnen we de Staphorsterkerk verwijten dat ze niet handig hebben geopereerd in de media. Eigenlijk denk ik ook niet dat ze daarmee bezig wilden zijn. De media spreken de ‘tale Kanaäns’ ook niet. Maar waar blijft de kerk die zich solidair verklaart met Staphorst? We vallen onze broeders en zusters wel heel gemakkelijk af en zelfs heel hard aan. En heus, ik ben het feit niet gemakshalve vergeten dat ze dat nog niet zo lang geleden ook bij mij deden met de Nashville-verklaring. We komen alleen niet verder door te wijzen en elkaar met Bijbelteksten om de oren te slaan. Hoewel: Het toekeren van de andere wang is zo slecht nog niet. Wellicht kunnen we zelfs die éne extra mijl verder gaan. Ik wil 'm in elk geval gaan. Kritiek is pas oprecht gegeven als we elkaar ook erkennen en herkennen als oprechte gelovigen. Eens zullen we het nooit worden, maar wel kunnen we groeien in wederzijds respect.

Solidair

Dat maakt het hopelijk mogelijk om samen verder te lezen in die eerste brief van Paulus aan Korinthe. Bijna iedereen kent die woorden van geloof, hoop en liefde. Dat gaat niet om de liefde van vlinders in je buik. Het is de liefde die je solidair maakt, juist wanneer je uit heilige overtuigingen elkaar het leven meer dan zuur maakt. Vanuit die liefde zie ik Staphorst als een partij waar ik me niet alleen tegenover wil plaatsen, maar juist ook als een partij om het voor op te nemen. Want hoe kan het dat er geen of nauwelijks vragen zijn gesteld over de triage aan de deur, de ventilatie in het gebouw en andere door de kerkenraad genomen voorzorgsmaatregelen? Hoe kan het dat Den Haag zich meester toont in incidentenpolitiek?

Bijbels frame

Eerlijk is eerlijk. Bij het horen van de plaatsnaam Staphorst word ook ik altijd een beetje ongemakkelijk. Tegen zoveel geloof en godvruchtig leven lijk ik telkens niet op te kunnen. Alleen, mogen we daarmee tegenover elkaar staan zoals Kaïn en Abel, Samaritaan en Israëliet? Zijn we niet telkens geroepen om patronen te doorbreken? Je niet te verheugen over de val van je vijand, maar hem de helpende hand toe te steken? Bovendien is Staphorst niet mijn vijand. Ze leven daar vanuit dezelfde bron als ik. De interpretatie is anders, maar mag dat een reden zijn om ze te verketteren? Zo dringen opnieuw de Bijbelse -en o zo ongemakkelijke- vragen zich aan me op: “Waar is je broeder?” en: “Wie was nu de naaste?”  

Stuur een bericht

Neem contact met me op

Heb je een vraag, een opmerking of een suggestie? Laat het me gerust weten!

Geloofswoorden.nl is een initiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Dat is een hele mond vol. Wat mij betreft tutoyeren we elkaar en heet ik dus gewoon Dirk-Jan. Zoek je contact met me? Vul het formulier hiernaast in, volg me op Facebook of Instagram, stuur een Whatsapp-bericht of bel me op. Kies het communicatiemiddel dat bij je past.

Copyright 2020 ds. D.J. Bierenbroodspot ©
All Rights Reserved